page_banner

Mikro centrifugalna cev

Mikro centrifugalna cev

Centrifugalne epruvete se v veliki meri uporabljajo v bioznanstveni industriji, zlasti v raziskavah biokemije in molekularne biologije.Tehnologija mikrocentrifugirnih epruvet se uporablja predvsem za ločevanje in pripravo različnih bioloških vzorcev, zato so številni laboratoriji odvisni od različnih tipov epruvet.